professional essay writersVad är PCOMS?

Partners of Change Outcome Management System (PCOMS) omfattar två evidensbaserade, teoretiskt gränsöverskridande skattningsinstrument som mäster kvalité på och resultat av Psykosocial behandling. Multiple randomized clinical trials (RCTs) har visat att PCOMS dubblerar effekten av behandling. Samtidigt minskas antalet avhopp, man upptäcker när det sker försämringar och man kan därmed minska kostnaderna.

PCOMS uppföljningsinstrument har framgångsrikt implementerats i många olika verksamheter (utredning, stöd, behandling inom öppen och slutenvård, primärvård och första linjen, även Specialistvård) och även på olika åldersgrupper och svårighetsgrader (vuxna och barn, lättare till kroniska symtom).

I praktiken omfattar PCOMS två enkla kliniska mätinstrument, Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS). Resultaten på skattningen utifrån instrumenten får en direkt inverkan på behandlingen genom Feedback-Informed Treatment, en metod som innebär att man använder klientens feedback och alliansen med klienten för att planera och förbättra behandlingen. FIT har fått erkännande av American Psychological Association´s (APA) som en evidensbaserad metod. ”FIT involves the integration of the best available research…and monitoring of patient progress (and of changes in the patient´s circumstances – e.g., job loss, major ilness) that may suggest the need to adjust the treatment (e.g., problems in the therapeutic relationship or in the implementation of  the goals of the treatment)” (APA Task Force on Evidens-Based Practice, 2006,pp. 273, 276-277).write my essays online