ICCE:s Manual för Feedback-Informed Treatment (FIT) består av en serie av handböcker som guider för att ta del av hur man implementerar PCOM:s skattningar i olika verksamheter i praktiken. Målsättningen är att ge en grundlig beskrivning av hur man integrerar klienters feedback i stöd och behandlingsarbete för att förbättra kvalitén och resultaten i Psykosocialt behandlingsarbete.

ICCE:s Manualer består av specifik och detaljerad information steg för steg: (1) forskningsreferenser, (2) hur man använder instrumenten, (3) hur man använder klinters feedback i handledning, (4) hur man ser ifall professionella och verksamheter är effektiva, (5) hur man anpassar arbetet till olika grupper i olika verksamheter och (6) implementering för verksamheter och organisationer.

ICCE FIT Manuals

Bildtext: Manualerna har blivit granskade internationellt och fått goda vitsord ”comprehensive, well-organized, and high-quality materials… support the implementation of PCOMS in real wold setting”. De sex manualerna går att ladda hem direkt here. Reducerat pris finns för verksamheter och organisationer som vill använda dem i stor skala, skicka e-post till: info@whatispcoms.com.

essay-online.commining cryptohttps://termpaperwriter.org/buy essays onlinebuy essays online

Have you got challenges about taking care of a good paper authoring services? Our essay freelance writers furnish earliest-elegance strategies to you. Get college or university essay for purchase within the web help to write a paper

Looking for somebody else you can actually purchase records compiled efficiently and appropriate? Take advantage of the good essay simply writing service plan and enjoy your college or university life around the maximum buy essays online

At our writing service plans you can easlily contact essay freelance writers for any resources. We assurance the very best quality of each and every document they offer thesis writing service