Wat is PCOMS?

Het Partners for Change Outcome Management System ( PCOMS) bestaat uit twee evidence-based , transtheoretische schalen die de kwaliteit en de resultaten van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg bijhouden. Vele klinisch vergelijkende onderzoeken ( RCT’s) hebben aangetoond dat PCOMS de effectiviteit van behandelingen zelfs verdubbelt terwijl tegelijkertijd het aantal ‘dropout’- cliënten , het percentage cliënten dat verslechtert en de kosten van hulpverlening wordt verminderd.

De PCOMS meetinstrumenten zijn met succes toegepast in een scala van hulpverleningssettings (poliklinisch, residentieel , casemanagement, forensisch,  kinderbescherming en thuisbegeleiding) en diverse klinische populaties ( volwassenen, kinderen, echtparen, groepen, ambulant, chronisch) en is opgenomen in het National Registry of Evidence-Based Programs en Practices.

In de praktijk houdt PCOMS in dat men twee simpele klinische meetinstrumenten gebruikt, de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). De gegevens die deze schalen opleveren worden vervolgens geїntegreerd in de behandeling door middel van Feedback Informed Treatment (FIT) , een methode waarbij de feedback van cliënten over de therapeutische relatie en de resultaten van de hulpverlening gebruikt wordt om de dienstverlening  transparant te maken, aan te passen en te verbeteren.  FIT is niet alleen consistent met , maar geeft ook uitvoering aan de definitie van Evidence-Based Practice, zoals opgesteld door de American Psychological Association (APA).  Namelijk, FIT behelst “de integratie van de best beschikbare research…en het kritisch volgen van de vooruitgang van cliënten ( en van veranderingen in de situatie van cliënt – bv., verlies van werk, ernsige ziekte) en geeft aanwijzingen voor de wenselijkheid om de behandeling aan te passen ( bv. problemen in de therapeutische relatie of met het bereiken van behandelingsdoelen)” ( APA Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, pp. 273, 276-277).