Et bredt spenn grunnleggende og videregående opplæringer er tilgjengelige både lokalt og eksternt. Alle opplæringer foretas av sertifiserte trenere, som anvender den nyeste empiriske evidens til at hjelpe deg og dine ansatte eller din arbeidsplass med å forbedre både kvalitet og effekt av behandlingen.

Lokal opplæring:

En- eller to-dages workshops kan arrangeres i din praksis eller på din arbeidsplass. Klikk her for at få en kopi av PCOMS workshop pakken. Pakken inneholder detaljert informasjon om emner og priser.

Lokale workshops:

Sjekk Scott Millers workshop calendar for at se hvilke workshops som allerede er planlagt i ditt område. Hvis du ikke ser noen opplæringer i ditt område kan du kontakte PCOMS for å arrangere en workshop i den nærmeste fremtid.

Intensive opplæringsmuligheter:

Flere ganger årlig arrangerer the International Center for Clinical Excellence en serie av intensive opplæringer, både i USA og i Skandinavia. For å sikre både kvalitet og en maksimalt individualisert opplevelse er antall deltagere på disse opplæringene begrenset til 40.

Dette intensive 3-dagers kurset gir en inngående opplæringen i prinsipper og praksiser i feedback-informert arbeid med PCOMS skalaene. Deltagerne lærer: (1) det empiriske fundament for Feedback Informed Treatment (2) evidensbaserte strategier for å forbedre klient-engasjement og redusere drop-outs. (3) hvordan PCOMS skalaene integreres i klinisk praksis ; (4) hvordan man måler effektiviteten individuelt og på organisasjonsnivå (5) hvordan man utvikler og utfører en evidensbasert plan for å forbedre kvalitet og effekt av behandling (6) hvordan man implementerer PCOMS og FIT i behandlingsorganisasjoner. Hvis du er interessert i vite mer om Skandinaviske opplæringer kan du kontakte PCOMS

Forskning og erfaring viser at veiledning er nøkkelen til vellykket implementering og vedlikehold av PCOMS i praksis. FIT er også den eneste veiledningstilnærming som dokumentert forbedrer effektiviteten både for individuelle terapeuter og for behandlingsorganisasjoner. På dette tre-dagers kurset vil deltagerne lære (1) hva som skiller FIT veiledning fra tradisjonell veiledning; (2) prinsipper og praksiser i FIT veiledningsprosessen og (3) hvordan data kan anvendes i veiledning for å forbedre effektiviteten for individuelle behandlere og behandlingsorganisasjoner.

Forskning har vist at vellykket implementering av FIT – og enhver annen evidensbasert praksis – krever tid og grundig planlegging. På dette 2-dagers kurset vil deltagerne lære: (1) seks evidensbaserte trinn til vellykket implementering; (2) De viktigste mål, oppgaver og barrierer når det gjelder implementering på hvert implementeringstrinn og (3) trinn-for-trinn instruksjoner for å tilrettelegge og utføre en plan for å implementere FIT.

You can view and register for upcoming events below by scrolling through the calendar below:

Konsultasjon: 

En gruppe sertifiserte trenere tilbyr konsultasjon, både som enkelttimer eller som lengre forløp. Trenerne kan tilby instruksjon, coaching eller implementeringsstøtte til individuelle behandlere og behandlingsorganisasjoner. For mer informasjon kontakt: info@whatispcoms.com.