Hva er PCOMS?

The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) inkluderer to evidensbaserte metateoretiske skalaer for å monitorere kvalitet og effekt av terapi og behandlingsarbeid. Atskillige randomiserte studier (RCT studier) har vist at PCOMS forbedrer effektiviteten av behandling betydelig samtidig som det reduserer dropout, forverring og omkostninger i forbindelse med behandling.

PCOMS skalaene er med suksess blitt implementert i en lang rekke forskjellige typer behandling både  i Norge og resten av verden (i ambulant behandling, i døgnbehandling, i kommunale tjenester, i psykisk helsevern og i sosialarbeid). PCOMS anvendes i arbeid med et bred spenn av kliniske populasjoner, og er listet i USA på the National Registry of Evidence-Based Programs and Practices. Bruk av PCOMS skalaene er også anbefalt i flere veiledere i Norge innen psykisk helse feltet.

I praksis består PCOMS av anvendelse av to enkle kliniske skalaer, Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS). Data fra skalaene integreres heretter i behandlingsarbeidet gjennom Feedback Informed Treatment (FIT), en metode for å innhente feedback fra klienten i behandlingen. I Norge bruker vi betegnelsen KOR (klient- og resultatstyrt praksis) for å beskrive det arbeidet som PCOMS inngår i. Fokus er på klientens opplevelse av den terapeutiske allianse og effekten av behandlingen. Denne informasjonen anvendes for å justere og forbedre behandlingen. FIT er ikke bare  overensstemmende med definisjonen av evidensbasert praksis (jf. psykologforeningene i USA, Danmark, Norge og Sverige) – FIT operasjonaliserer det å arbeide evidensbasert beskrevet i følgende sitat:

“the integration of the best available research…and monitoring of patient progress (and of changes in the patient’s circumstances – e.g., job loss, major illness) that may suggest the need to adjust the treatment (e.g., problems in the therapeutic relationship or in the implementation of the goals of the treatment)” (APA Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, pp. 273, 276-277).