ICCE Manualene om Feedback-Informed Treatment (FIT) består av 6 manualer, som dekker den viktigste informasjonen for behandlere og arbeidsplasser, så de kan implementere PCOMS skalaene som en fast del av deres arbeid. Målet med manualene er å gi behandlere en grundig forankring i den viten og de ferdigheter som er forbundet med å bruke feedback fra klienter til at forbedre kvalitet og effekt av terapi og behandlingsarbeid.

ICCE Manualene gir detaljerte, trinn-for-trinn instruksjoner i: (1) relevant forskning; (2) hvordan skalaene anvendes i praksis; (3) å anvende klient-feedback i veiledning; (4) å fastslå effektivitet som enkeltbehandler eller som behandlingssted (5) å anvende tilnærmingen med spesifikke populasjoner og i forskjellige behandlingskontekster og (6) implementering i behandlingsorganisasjoner.

ICCE FIT Manuals
The National Registry of Evidence-based Practices and Programs gav PCOMS International den høyeste vurdering og konkluderte at dette “omfattende, velorganiserte materiale av høy kvalitet …. Støtter implementering av PCOMS” i praksis.De seks manualene finnes her. Det er rabatter til arbeidsplasser som ønsker å anvende manualene til et større antall behandlere. For å vite mer om dette, send en email til info@whatispcoms.com.