PCOMS skalaene inkluderer to valide, pålitelige og lett anvendelige skalaer som måler fremgang og engasjement i behandlingen. Det finnes versjoner til bruk med barn, unge og voksne på 25 forskjellige språk.*

  • The Session Rating Scale 3.0 (SRS) er en enkel 4-punkts visuell analog skala, som er utviklet for å måle sentrale dimensjoner av en effektfull behandlingsrelasjon
  • The Outcome Rating Scale (ORS) er en enkel, 4-punkts visuell analog skala, som er utviklet for å måle de områder av klientens funksjonsnivå, som forskning peker på endres som følge av en behandlingsmessig intervensjon.

For å få adgang til skalaene klikk  here.

* Hvis du ikke ser det språk du har bruk for, så send oss en epost på info@whatispcoms.com