Hvad er PCOMS?

The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) inkluderer to evidenbaserede metateoretiske skemaer til at monitorere kvalitet og effect af terapi og behandlingsarbejde. Adskillige randomiserede studier (RCT studier) har vist at PCOMS forbedrer effektiviteten af behandling betydeligt samtidig med at det reducerer dropout, forværring og omkostninger i forbindelse med behandling.

PCOMS skemaerne er med succes blevet implemteret i en lang række forskellige typer af behandling både  i Danmark og i resten af verden (ambulant behandling, døgnbehandling, i fængsler, indenfor familiebehandling, behandling i hjemmet, i psykiatrien og socialpsykiatrien) og med en bred vifte af kliniske populationer (voksne, børn, familier, ambulante og kroniske), og er listet i USA på the National Registry of Evidence-Based Programs and Practices og af Socialstyrelsen i Danmark.

I praksis består PCOMS i anvendelse af to simple kliniske skemaer, Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS). Data fra skemaerne integreres herefter i behandlingsarbejdet igennem Feedback Informed Treatment (FIT), en metode til at inddrage feedback fra klienten i behandlingen. Fokus er på klientens oplevelse af den terapeutiske alliance og effekten af behandlingen. Denne information anvendes til at justere og forbedre behndlingen. FIT er ikke bare overensstemmende med definitionen af evidensbaseret praksis (jf. psykologforeningerne i USA, Danmark, Norge og Sverige) – FIT operationaliserer det at arbejde evidensbaseret beskrevet i  nedenstående citat:

“the integration of the best available research…and monitoring of patient progress (and of changes in the patient’s circumstances – e.g., job loss, major illness) that may suggest the need to adjust the treatment (e.g., problems in the therapeutic relationship or in the implementation of the goals of the treatment)” (APA Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, pp. 273, 276-277).