ICCE:s Manual för Feedback-Informed Treatment (FIT) består av en serie av handböcker som guider för att ta del av hur man implementerar PCOM:s skattningar i olika verksamheter i praktiken. Målsättningen är att ge en grundlig beskrivning av hur man integrerar klienters feedback i stöd och behandlingsarbete för att förbättra kvalitén och resultaten i Psykosocialt behandlingsarbete.

ICCE:s Manualer består av specifik och detaljerad information steg för steg: (1) forskningsreferenser, (2) hur man använder instrumenten, (3) hur man använder klinters feedback i handledning, (4) hur man ser ifall professionella och verksamheter är effektiva, (5) hur man anpassar arbetet till olika grupper i olika verksamheter och (6) implementering för verksamheter och organisationer.

ICCE FIT Manuals

Bildtext: Manualerna har blivit granskade internationellt och fått goda vitsord ”comprehensive, well-organized, and high-quality materials… support the implementation of PCOMS in real wold setting”. De sex manualerna går att ladda hem direkt here. Reducerat pris finns för verksamheter och organisationer som vill använda dem i stor skala, skicka e-post till: info@whatispcoms.com.