essay writerPCOMS består av två olika uppföljningsinstrument den ena mäter resultat och den andra tar temperaturen på hur engagerad klienten är i behandlingen. Det finns flera olika versioner en för vuxna, en för tonåringar och en för barn. De finns idag på 25 olika språk.

  • The Session Rating Scale 3.0 (SRS) består av 4 olika skattningsskalor, som är enkla att förstå, dessa lägger fokus vid vad som krävs för en god arbetsrelation mellan klient och behandlare.
  • The Outcome Rating Scale (ORS) består av 4 olika skattningsskalor, som är enkla att förstå, de lägger fokus vid olika områden i livet som påverkas i samband med behandling.

För att ladda hem skattningsskalorna klicka här.

*om du inte hittar skalorna på det språk som du önskar, meddela oss gärna via: info@whatispcoms.comorder essay onlineessay writer for you

Our high quality and incredibly eligible freelance writers can full-blown every one of your jot down my essay requests. Get outstanding essay making to obtain decent final price write my paper for me